Povratak

 

                                                                                                              Zagreb, 28.12.2012.

 

 

 

U nastavku dajemo preporuke za nabavku računalne opreme, kao i kriterije za odabir snage i kapaciteta poslužitelja. Podaci o računalnoj opremi dani su kao minimalni zahtjevi, a oprema se može nabavljati temeljem  stanja računalske tehnologije u trenutku nabavke.

 

“CROLIST” i "VERO" su predviđeni za instalaciju na slijedeću platformu :

 

POSLUŽITELJ ( SERVER )

LOKALNA MREŽA ( AKTIVNI ELEMENTI )

LOKALNA MREŽA ( PASIVNI ELEMENTI I KABLIRANJE )

RADNE STANICE ( osobna računala )

PISAČI - standardni

MODEM za DIAL-IN spajanje putem birane linije

MODEM za spajanje poslužitelja u INTERNET ( CARNET )

BAR-CODE pisač naljepnica za primjerke i korisničke iskaznice

BAR-CODE čitač naljepnica

UPS - uređaj za besprekidno napajanje

PISAČI za tiskanje računa korisnicima u posudbi

 

U nastavku će biti nabrojani svi kriteriji za odabir pojedinih komponenti platforme.

 

1.  POSLUŽITELJ

 

PROCESOR / OPERATIVNI SUSTAV

Intel Pentium    /

SCO UNIXWARE 7.1.4

SUSTAV ZA UPRAVLJANJE BAZOM PODATAKA

ORACLE RDBMS

 

 

 

PROCESOR / OPERATIVNI SUSTAV

SPARC                   /

ORACLE Solaris  ( 64 bit )

SUSTAV ZA UPRAVLJANJE BAZOM PODATAKA

ORACLE RDBMS 64 bit     

 

Napominjemo da se licence i instalacija ORACLE programske podrške naručuje isključivo od UNIBIS-a, a održavanje se ugovara s ORACLE Hrvatska d.o.o.

 

Odabir poslužitelja ovisi o dva kriterija . To su veličina knjižnice, osposobljenost djelatnika ponuđača za rad s ponuđenom tehnologijom, kao i mogućnost ponuđača da osigura kvalitetno održavanje isporučene opreme. U nastavku će biti razrađeni svi kriteriji :

 

a)   veličina knjižnice :         

 

            broj kataložnih jedinica

            broj normativnih jedinica

            broj primjeraka u posudbi

            broj korisnika u posudbi

            broj radnih stanica koje se koriste u katalogozaciji

            broj radnih stanica koje se koriste u nabavi

            broj radnih stanica koje se koriste u posudbi

            broj radnih stanica koje izravno koriste korisnici u lokalnoj mreži knjižnice ( OPAC )

            broj istovremenih upita kroz javnu mrežu Internet izvan knjižnice

 

 

Sukladno gornjim parametrima možemo navesti 3 velićine knjižnica :

 

 

KRITERIJ

MALA KNJIŽNICA

SREDNJA KNJIŽNICA

VELIKA KNJIŽNICA

Kat. jedinica

20000

50000

100000

Nor. jedinica

50000

100000

200000

Primjeraka u posudbi

25000

75000

125000

Korisnika u posudbi

10000

25000

50000

Radnih stanica u katalogizaciji

1

3

10

Radnih stanica u nabavi

1

2

4

Radnih stanica u posudbi

2

4

10

Radnih stanica za lokalni OPAC

1

2

10

Upita preko Interneta (WWW OPAC)

2

5

10

 

Ovisno o veličini knjižnice predlažemo slijedeće tipove poslužitelja i njihove karakteristike:
Za sve tipove knjižnica preporučamo CLOUD rješenje što znači da korisnik iznajmljuje POSLUŽITELJ
koji se nalazi kod davatelja CLOUD usluge koji mu jamči pouzdan i brz rad kao i brigu o BACKUP-u.
Davatelj CLOUD-HOST usluga brine se o održavanju poslužitelja, održavanju operacijskog sustava a korisnik
uvijek radi s najnovijim inačicama programske podrške. U slučaju kupovine vlastitog poslužitelja
korisnik mora sam voditi brigu o održavanju poslužitelja, BACKUP-u, mreži itd. Držimo da je danas
CLOUD rješenje puno racionalnije za sve korisnike. Zato za MALE knjižnice UNIBIS od 2013 godine
nudi samo CLOUD varijantu.

 

 

 

 

SREDNJA KNJIŽNICA:

 

INTEL PROCESOR SERVER

RISC PROCESOR SERVER

 

DUAL Intel Pentium Xeon

·       2 x 2MB L2 cache

·       2 GB ECC RAM

·       4 x 72 GB Ultra 160 SCSI disk RAID 1

·       DAT traka 24GB  ( DDS4)

·       CD-ROM  min. 16X

·       Miš

·       Tipkovnica

·       Ethernet kartica 10/100 Mbps

·       Ekran VGA 15”

·       Paralelni ili mrežni PISAČ (laser, matrični)

 

 

     ORACLE SPARC T4-1  Server

·       Paralelni ili mrežni PISAČ (laser, matrični)

 

 

VELIKA KNJIŽNICA (Consortium Wide):

 

RISC PROCESOR SERVER

 

 ORACLE SPARC T Series  Server

 

 

 

 

 

b)   osposobljenost djelatnika ponuđača opreme da ponuđeni poslužitelj isporuče “ključ u ruke” prema slijedećim kriterijima:

 

·       Instalirati operacijski sustav ( UNIX )

·       Instalirati PISAČ

·       Instalirati komunikacijski software za komunikaciju radnih stanica i poslužitelja u lokalnoj TCP/IP Ethernet,Intranet  mreži ( protokoli : RLOGIN, TELNET, FTP, HTTP )

·       Instalirati komunikacijski software za komunikaciju vanjskih radnih stanica i poslužitelja putem TCP/IP Internet protokola ( protokoli : RLOGIN, TELNET, FTP-Anonymous, HTTP , SMTP-Email, POP3)

·       Instalirati HTTP server ( WEB server) podršku.

·       Instalirati sav potreban komunikacijski software i priključiti poslužitelj u Internet       ( Carnet )  mrežu uz uspostavu odgovarajućeg FIREWALL-a.

 

 

c)   mogućnost ponuđača da osigura kvalitetno održavanje isporučene opreme.

 

Pod kvalitetnim održavanjem opreme koje može biti temeljem paušalnog ugovora ili ugovora po pozivu, podrazumijeva se :

 

·       održavanje u garantnom roku

·       zamjena neispravnih dijelova

·       instaliranje novih inačica operacijskog sustava

·       instaliranje unapređenja verzije operacijskog sustava ( tzv PATCH-evi )

·       mogućnost angažiranja djelatnika matične tvrtke iz inozemstva ukoliko djelatnici ponuđača nisu u stanju otkloniti nedostatak

 

d)   mogućnost ponuđača da obrazuje osoblje korisnika za rad sa ponuđenom opremom

 

e)   iskustvo ponuđača u isporuci i obavljanju djelatnosti ove vrste što dokazuje svojim dosadašnjim instalacijama.

 

 

 

 

2.  LOKALNA MREŽA ( Aktivni elementi )

 

Čvorni uređaj (najčešće  HUB ) čini aktivni element lokalne mreže. Broj priključaka čvornog uređaja ovisi o broju radnih stanica u lokalnoj mreži.

 

 

 

3.  LOKALNA MREŽA ( Pasivni elementi i kabliranje )

 

Kabliranje se izvodi s  UTP cat. 5 kabelima kojima se povezuju mjesta gdje se želi priključiti radne stanice s čvornim uređajem. ( točka 2 ).

Preporučuje se strukturno kabliranje ( upotreba razvodnog ormara, patch panela i zidnih kutija).

Radove može izvesti bilo koji izvođač uz jamstvo.

 

 

 

4.  RADNE STANICE ( osobna računala )

 

IBM PC kompatibilno računalo

Ethernet kartica 10/100 Mbps

Monitor  VGA 17” ( rezolucija 1024 x 768 )

Miš

Hr Tipkovnica

Windows XP  ili Windows 7 (32 ili 64 bit)

WEB Browser ( MS Internet Explorer, Google Chrome ili Mozilla Firefox )

 

 

 

 

5.  PISAČI ( priključeni na radne stanice )

 

Laserski ( HP standard )

Matrični ( Epson FX standard )

 

 

 

 

6.  MODEM za DIAL-IN spajanje putem birane linije

 

Kriteriji:

a)    28800 BPS ( Preporuka 56K U.S. ROBOTICS)

b)    Osposobljenost djelatnika ponuđača da inicijalno ugodi modem i ostalu opremu te osigura :

·       mogućnost spajanja i u svakom trenutku automatskog Logiranja ( isto kao na Internet Providere : HINET,CARNET,ISKON  itd.) na poslužitelj korištenjem “Windows DIAL-UP NETWORKING”-a preko PPP protokola te prijenosa podataka putem TCP/IP protokola ( FTP,HTTP,TELNET itd).

 

 

 

 

 

7.  MODEM za spajanje poslužitelja na INTERNET ( Carnet )

 

Kriterij je osposobljenost djelatnika ponuđača da inicijalno ugodi modem za priključak na poslužitelj izravno ili putem Access Routera, te omogući vezu poslužitelja s  INTERNET PROVIDER-om.

 

 

 

 

8. BAR CODE  pisač naljepnica ( spojen na paralelni port računala )

 

Upotrebljava se za tiskanje naljepnica za primjerke,  korisničke iskaznice i signature ukoliko ih knjižnica želi sama tiskati.

 

Kriterij je kompatibilnost s tipom pisača (podržana hr slova Kodna stranica 852) :

ZEBRA  STRIPE 500,

ELTRON LP/TLP2642  ( za manje knjižnice )

 

UNIBIS podržava iz aplikacije CROLIST isključivo tiskanje SIGNATURA na navedenim pisačima. Tiskanje naljepnica za Primjerke ili Korisnike radi se u tako zvanom OFF LINE modu s programskom podrškom koju isporučuje dobavljač opreme ( printera i naljepnica ).

U dogovoru s dobavljačem knjižnica sama definira veličinu i izgled naljepnica. UNIBIS neobavezno isporučuje primjer podrške za OFF-LINE tiskanje naljepnica i to za ELTRON LP/TLP2642 pisač, a prilaže i upute za prilagođavanje izgleda naljepnica ( naziv knjižnice ).

 

Prodaja i podrška za novu generaciju kompatibilnih ZEBRA printera (GK420t):http://www.selmet.hr ili http://www.info-kod.hr.
U suradnji sa tvrtkom SELMET(prodaja i podrška : http://www.selmet.hr) testiran je novi pisać GODEX G500 sa USB priljuckom na WINDOWS 10 (64 bita, Home i PRO edition)

 

9. BAR CODE  čitač naljepnica

 

Upotrebljava se za očitavanje naljepnica na primjercima koje mogu biti tiskane na  pisaču opisanom u točki 8, ili se mogu koristiti unaprijed tiskane naljepnice.

 

Kriterij je mogućnost čitanja naljepnica tiskanih putem pisača iz točke 8. ili mogućnost čitanja naljepnica koje su unaprijed tiskane negdje drugdje.

 

 

10. UPS ( uređaj za besprekidno napajenje ) i pripadajući SOFTWARE za vezu s poslužiteljem

 

UPS mora biti dovoljne snage da može podržavati besprekidan rad poslužitelja u trajanju od 30 minuta, ta da uz njega postoji odgovarajući software kompatibilan s tipom operacijskog sustava na poslužitelju, čija je uloga automatsko gašenje ( shutdown ) poslužitelja u slučaju nestanka mrežnog napona i nakon određenog vremena detekcije ispražnjenosti baterija, te ponovno uključenje ( startup ) poslužitelja po povratku mrežnog napona i minimalnog dopunjenja baterija.

 

Kriterij je osposobljenost djelatnika ponuđača da prikjuči opremu na poslužitelj i instalira sav spomenuti software za upravljanje na sam poslužitelj.

 

 

11.  PISAČ za račune korisnicima u posudbi ( spojen na paralelni port računala )

 

Matrični pisač 40 kolona ( znakova u redku ) s mogućnošću tiskanja dokumenta u kopiji i opcijom otvaranja ladice za novac. Matrični pisać mora podržavati hr slova.

Podržani pisači:  CITIZEN iDP3546  (sa kodnom stranicom 852)

                         STAR SP2520M   (sa kodnom stranicom 852)

                       

 

12. DODATAK

 

 

Temeljem  Ugovora sklopljenog između korisnika i UNIBISA od 1.kolovoza 2000 skrećemo pažnju budućim i dosadašnjim korisnicima na pridržavanje člana  6.5 Ugovora.Novi ugovori  između dobavljača i korisnika o  opremi koje će verificirati UNIBIS, moraju sadržavati klauzule koje predviđaju stavljanje u mrežnoj funkciji UNIX poslužitelja i WINDOWS klijenta od strane dobavljača kako je u ovom materijalu navedeno.

To se posebno odnosi na osposobljavanje modema za dial-in i u svakom trenutku mogućnost prijenosa binarnih datoteka na UNIX poslužioc preko FTP protokola ( PPP veza). Ova funkcija je ključna za održavanje CROLIST-a, pa UNIBIS preporučuje  uz kvalitene modeme (U.S. Robotics), upotrebu dodatne opreme koja će riješiti probleme spajanja u internetu i omogučiti kontrolirani pristup sistemu: CISCO 1720 Modular Access Router u  jednostavnijoj varijanti, odnosno za složenija rješenja: CISCO 2600 Modular Access Router .

Za knjižnične odjele čije klijente (PC)  je potrebno povezati sa  većih udaljenosti na centralni UNIX poslužioc  preporučujemo upotrebu Cisco 1005 Router-a .

 

Povratak